Внутрішня система забезпечення якості освіти

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із: